Het loont de moeite om tijd en energie te steken in het vinden van de communicatie die bij jou past en gebaseerd is op wat jij wil en kan. Dit is de reden waarom De Logopedie Coach diensten op maat levert welke zijn afgestemd op persoonlijke wensen. Er is dus geen sprake van standaardpakketten of één vaste werkwijze.

De Logopedie Coach schept samen met jou de gelegenheid en ruimte waarbinnen jij uitgenodigd wordt om je zelf optimaal te uiten en het beste uit de communicatie halen. Of je nu kind bent, een ouder, professional of student.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Adviseren en afstemmen van de juiste communicatie informatie naar de juiste persoon
 • Begeleiden van het kind daar waar het kind zwijgt en zou moeten spreken
 • Coachen als het gaat om het ontdekken van eigen expressie mogelijkheden en spreken zonder stress
 • Coachen voor het ontwikkelen van een persoonlijke professionele spreekstijl
 • Demonstratie ‘on the job’ voor ouders, leidsters en leerkrachten: hoe krijg ik het kind aan de praat?
 • Hulp bij het vinden van jouw verhaal en het uiten daarvan op een manier die bij jou past. Denk aan schrijven, tekenen, schilderen, fotograferen. Of je wilt gewoon zomaar één keer je verhaal kwijt…
 • Onderzoek naar jouw taalmogelijkheden of die van je kind
 • Ouderavonden of algemene voorlichtingen met bijvoorbeeld als thema: wel of geen logopedie?
 • Screenen: taalmogelijkheden snel in kaart brengen en motiveren waarom logopedische therapie, goede taalopvoeding of passend taalonderwijs wenselijk is
 • Voeren van verhelderende gesprekken met kind, ouders en professionals
 • Workshops ter introductie: communiceer ik werkelijk wat ik bedoel?, gebruik ik mijn stem goed?