voor-kinderen

Wanneer je kind begrijpelijk kan vertellen, zal het leren op school ook beter gaan.

Als je kind zich onvoldoende uit kan drukken wordt hij of zij al snel verkeerd begrepen, trekt zich terug uit de communicatie of vertoont juist opvallend druk gedrag. Hoe eerder een onderliggend taalprobleem wordt ontdekt, hoe beter dit is voor het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling.

De Logopedie Coach brengt de communicatie van jouw kind in kaart en bepaalt de impact van eventuele spraak- en taalproblemen op het leerproces en het onderhouden van sociale contacten. Door middel van observatie wordt gekeken welke invloed de thuissituatie en/of leeromgeving heeft op de communicatie van je zoon of dochter. De Logopedie Coach krijgt op deze manier zicht op de leerontwikkeling en de gebruikte methodieken. De advisering en begeleiding kan zo goed worden afgestemd op de taal-/leerbehoefte van je kind.

Begeleiding van je kind thuis, in de speelzaal of op school zorgt ervoor dat hij of zij toepast wat tijdens de logopedische therapie is geleerd. Meegaan met het kind zorgt voor een optimale transfer. Zo wordt de doorgaande lijn tussen logopedie en de thuis- en klassensituatie versterkt.

Jouw kind leert van De Logopedie Coach om zelf de taalregie in handen te hebben en is in staat taal te gebruiken om:

  • te begrijpen wat er tegen hem/haar gezegd wordt en dit om te zetten in handelen
  • zonder angst een spreekbeurt te durven houden
  • zich begrijpelijk uit te drukken
  • in staat te zijn voor zijn/haar eigen mening uit te komen
  • verstaanbaar te spreken
  • actief mee te doen tijdens het (kring)gesprek
  • op een positieve manier met woorden aan te geven wat er in hem/haar leeft